Acasă Casa & Gradina Pașii de urmat pentru obținerea extrasului de carte funciară: Informații esențiale pentru proprietarii de imobile

Pașii de urmat pentru obținerea extrasului de carte funciară: Informații esențiale pentru proprietarii de imobile

0
Pașii de urmat pentru obținerea extrasului de carte funciară: Informații esențiale pentru proprietarii de imobile

Obținerea extrasului de carte funciară este un pas important pentru proprietarii de imobile, deoarece acest document oferă informații esențiale despre drepturile și statutul juridic al proprietății lor. Extrasul de carte funciară reprezintă un document oficial emis de autoritățile competente, care atestă înregistrarea imobilului în evidențele cadastrale și oferă detalii importante despre proprietate, cum ar fi suprafața, vecinii, ipotecile și alte sarcini existente. Indiferent dacă sunteți proprietarul unui imobil rezidențial sau comercial, obținerea extrasului de carte funciară este esențială pentru a vă asigura că aveți toate informațiile necesare despre proprietatea dvs. și pentru a vă proteja drepturile legale. Așadar, haideți să explorăm împreună pașii necesari și să înțelegem importanța extrasului de carte funciară în asigurarea unei proprietăți sigure și conforme din punct de vedere juridic.

1.Rolul extrasului de carte funciară

Rolul extrasului de carte funciară

Sursa foto: https://www.freepik.com/free-photo/closeup-view-male-hand-signing-paper_6447599.htm#query=extract%20from%20the%20register&position=3&from_view=search&track=ais

 Extrasul de carte funciară reprezintă un document oficial emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară care conține informații referitoare la imobile și terenuri, inclusiv aspecte legate de proprietate, drepturi și sarcini. Rolul acestui extras este de a oferi o imagine clară și detaliată asupra situației juridice a unui imobil sau teren.

Importanța extrasului de carte funciară în tranzacțiile imobiliare și alte scopuri legale

Extrasul de carte funciară este un document esențial în procesul de vânzare-cumpărare a unui imobil. Acesta furnizează informații cu privire la proprietar, statutul proprietății (privată sau publică), existența sarcinilor (ipoteci, sechestre) și alte detalii legate de istoricul imobilului. Prin urmare, este indispensabil pentru a verifica legalitatea și valabilitatea unei tranzacții imobiliare și pentru a asigura siguranța juridică a proprietății.

Informațiile conținute în extrasul de carte funciară

Extrasul de carte funciară cuprinde detalii despre identitatea proprietarului sau proprietarilor, actul juridic în baza căruia s-a dobândit dreptul de proprietate, precum și eventualele sarcini asupra proprietății. De asemenea, acesta include descrierea imobilului sau terenului, suprafața, construcțiile existente, precum și alte informații relevante pentru identificarea și evaluarea proprietății.

Informațiile conținute în extrasul de carte funciară sunt verificate și actualizate de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, asigurând astfel acuratețea și autenticitatea datelor furnizate. Este important ca orice persoană implicată într-o tranzacție imobiliară sau în alte proceduri legale să obțină extrasul de carte funciară pentru a avea acces la informațiile necesare și a se asigura că tranzacția sau procedura se desfășoară în conformitate cu legea și în siguranță juridică.

2.Cartea funciară și cadrul legislativ

Registrul de Carte Funciară este reglementat de Legea 7/1996 și reprezintă un sistem unitar de evidență economică și juridică a imobilelor din întreaga țară. Acesta joacă un rol crucial în identificarea proprietarilor și deținătorilor legali ai imobilelor, precum și în stabilirea valorii de impozitare a terenurilor și construcțiilor. Înregistrarea proprietăților în acest registru se realizează conform regulilor stabilite în ordinul 700/2014. Fiecare unitate administrativ-teritorială dispune de propriul registru de carte funciară. Accesul la informații despre proprietăți, proprietari, statutul proprietății și eventualele litigii poate fi solicitat de către oricine de la Registrul Cadastral și de Carte Funciară.

3.Tipuri de carte funciară

Există mai multe tipuri de extras de carte funciară, fiecare având un scop specific și valoare juridică diferită:

 • Extras de carte funciară pentru informare (simplu):

Acest tip de extras oferă informații despre situația juridică a imobilului sau terenului, inclusiv descrierea construcției, numele proprietarilor și eventualele sarcini înscrise asupra proprietății. Acest document nu poate fi folosit pentru încheierea unei tranzacții imobiliare, dar poate fi solicitat de oricine pentru informare. Acesta oferă informații de bază despre imobil, cum ar fi proprietarul înregistrat, suprafața terenului, descrierea construcțiilor existente și eventualele sarcini (ipoteci, servituți) înscrise în carte funciară.

 • Extrasul de carte funciară cu mențiuni: 

Acesta conține informații suplimentare, cum ar fi schimbări de proprietate, înstrăinări sau succesiuni, care au avut loc în ultimii ani.

 • Extrasul de carte funciară cu plan de situație: 

Acest tip de extras include, pe lângă informațiile menționate mai sus, și un plan al terenului care indică limitele exacte ale proprietății.

 • Extrasul de carte funciară pentru obținerea certificatului de urbanism:

Acesta este necesar în cazul în care proprietarul dorește să obțină un certificat de urbanism pentru a efectua modificări sau construcții pe proprietate. Acest extras conține informații suplimentare, precum zonele în care se permite construcția, restricțiile impuse de reglementările locale etc.

 • Extras de carte funciară in extenso: 

Acesta conține toate informațiile din extrasul de carte funciară pentru informare, dar adaugă și istoricul imobilului sau terenului, inclusiv foștii proprietari. Acest extras are doar valoare documentară și nu poate fi utilizat pentru tranzacții imobiliare, dar poate fi utilizat în dosare de credit, stabilirea succesiunii sau alte situații prevăzute de lege.

 • Extras de carte funciară pentru autentificare: 

Acesta este singurul extras care are valoare juridică și poate fi utilizat pentru încheierea unei tranzacții imobiliare. Acest tip de extras poate fi solicitat numai de notarul public, în numele titularului, și este blocat pentru o perioadă de 10 zile de la eliberare pentru a proteja tranzacția și a garanta că există un singur cumpărător pentru imobil sau teren.

4.De unde iau extrasul de carte funciară și cât costă? 

De unde iau extrasul de carte funciară și cât costă?

Sursa foto: https://www.freepik.com/premium-photo/detailed-picture-clerk-hand_9163204.htm#query=extract%20from%20the%20register&position=47&from_view=search&track=ais

Pentru a obține un extras de carte funciară, proprietarul sau orice persoană interesată poate depune o cerere la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară responsabil de zona în care se află imobilul sau terenul în cauză. Cererea trebuie să conțină informații precise și detaliate despre proprietatea căutată.

În general, procedura implică completarea unui formular de cerere, prezentarea documentelor de identitate și achitarea unei taxe administrativă pentru eliberarea extrasului de carte funciară. Durata de obținere a documentului poate varia în funcție de volumul de cereri și de complexitatea cazului, însă, de obicei, acesta este emis într-un interval rezonabil de timp. 

Cele mai citite articole

Pentru a obține extrasul de carte funciară, puteți face solicitarea direct la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară sau la unitățile teritoriale ale acesteia. De asemenea, aveți posibilitatea să accesați varianta online a solicitării direct pe site-ul Agenției (www.ancpi.ro). Pentru extrasul de carte funciară pentru autentificare, în plus față de solicitarea notarului și identificarea acestuia, trebuie să furnizați următoarele informații și acte:

 1. Datele de identificare ale solicitantului, inclusiv numele, prenumele, domiciliul și seria și numărul actului de identitate.
 2. Individualizarea imobilului, prin indicarea numărului cărții funciare și a numărului cadastral.
 3. Situarea imobilului și specificarea tipului de imobil (teren, casă și teren, spațiu comercial, apartament).
 4. Mențiunea privind modul de comunicare, fie prin poștă, fie prin intermediul delegatului biroului notarial.

Utilizarea extrasului de carte funciară

Extrasul de carte funciară este utilizat în diferite contexte, inclusiv în tranzacțiile imobiliare, evaluarea proprietăților, înregistrarea drepturilor de proprietate, obținerea de credite bancare sau ipoteci, precum și în alte proceduri legale. Documentul oferă informații esențiale pentru a evalua legalitatea și valabilitatea unei proprietăți și pentru a lua decizii informate în legătură cu aceasta.

Este important de menționat că extrasul de carte funciară nu poate fi utilizat ca un substitut pentru consultarea unui specialist în domeniul juridic sau imobiliar. În cazul în care există întrebări sau aspecte neclare legate de informațiile conținute în extrasul de carte funciară, se recomandă consultarea unui avocat sau a unui expert în domeniul imobiliar pentru a primi consiliere și asistență adecvată.

Cât costă exrasul de carte funciară? 

Tarifele percepute pentru eliberarea extrasului de carte funciară sunt reglementate conform Anexei nr. 1 a Ordinului nr. 39/2009, care stabilește tarifele pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate, precum și taxa de autorizare pentru persoanele ce realizează lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei.

Iată câteva tarife orientative:

 • 20 de lei pentru un exemplar de extras de carte funciară in extenso
 • 5 lei per pagină față/verso
 • 40 de lei pentru un exemplar de extras de carte funciară pentru autentificare

În cazul în care este solicitată eliberarea în regim de urgență, se aplică o taxă suplimentară, care variază între 100 și 200 de lei. Timpul de eliberare a documentului în regim normal este de două zile lucrătoare, excluzând ziua în care a fost depusă cererea. Este important de menționat că aceste tarife și taxe pot suferi modificări în funcție de reglementările în vigoare și de politica agenției responsabile.

5.Documente necesare

Pentru a solicita extrasul de carte funciară, este important să aveți pregătite următoarele documente:

 • Actul de identitate al proprietarului sau reprezentantului legal – Este necesar să prezentați un act de identitate valabil, cum ar fi cartea de identitate sau pașaportul, care să confirme identitatea dvs. sau a reprezentantului legal al proprietarului.
 •  Documente care atestă dreptul de proprietate asupra imobilului – Trebuie să furnizați documente care să ateste că sunteți proprietarul legal al imobilului, cum ar fi contractul de vânzare-cumpărare, contractul de donație, certificatul de moștenitor etc. În funcție de situație, ar putea fi necesare și alte documente specifice.
 • Alte documente necesare în funcție de situația specifică – În unele cazuri, în funcție de circumstanțe sau de cerințele specifice ale autorităților competente, ar putea fi necesare și alte documente suplimentare. De exemplu, în cazul imobilelor în proprietatea asociațiilor de proprietari, poate fi necesară prezentarea hotărârii adunării generale a asociației care confirmă dreptul de proprietate.

6.Depunerea cererii și plata taxelor

Depunerea cererii și plata taxelor

Sursa foto: https://www.freepik.com/premium-photo/business-team-present-professional-investor-working-new-start-up-project-finance-managers-meetingdigital-tablet-docking-screen-computer-design-smart-phone-using-morning-light_34809053.htm#query=write%20office%20pay&position=11&from_view=search&track=ais

 • Procedura de depunere a cererii pentru extrasul de carte funciară 

Cererea pentru extrasul de carte funciară poate fi depusă personal la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară sau la unitățile teritoriale ale acesteia. De asemenea, în unele cazuri, există posibilitatea de a depune cererea online, direct pe site-ul agenției sau prin intermediul unor platforme specializate. Este important să completați cererea cu toate informațiile necesare și să furnizați documentele solicitate.

 • Modalități de plată și termenele de procesare a cererii 

Pentru plata taxelor, puteți utiliza modalități precum numerar, card bancar sau ordin de plată, în funcție de opțiunile disponibile la sediul agenției sau la unitatea teritorială. Termenele de procesare a cererii pot varia în funcție de volumul de solicitări și de procedurile interne ale agenției. În general, se estimează că eliberarea extrasului de carte funciară se face într-un interval de timp rezonabil, de obicei în câteva zile lucrătoare.

7.Procesarea și eliberarea extrasului de carte funciară

 • Durata estimată a procesării cererii 

Durata procesării cererii pentru extrasul de carte funciară poate varia în funcție de volumul de solicitări și de procedurile interne ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. În general, se estimează că procesarea cererii durează în jur de câteva zile lucrătoare. Este important să aveți în vedere acest aspect și să solicitați extrasul de carte funciară cu suficient timp înainte de termenul dorit.

 • Verificarea și autentificarea extrasului de carte funciară 

După finalizarea procesării cererii, extrasul de carte funciară este verificat și autentificat pentru a se asigura că este un document valid și oficial. Acest proces implică verificarea informațiilor furnizate în cerere și în documentele atașate. De asemenea, se poate realiza și o verificare a calității juridice a imobilului în cauză.

 • Modalități de primire a extrasului de carte funciară 

După finalizarea procesului de verificare și autentificare, extrasul de carte funciară poate fi primit prin diferite modalități.

 Acestea pot include:

 • primirea prin poștă, 
 • ridicarea personală de la sediul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară sau a unității teritoriale responsabile. 

Este important să specificați modalitatea preferată de primire în cererea dumneavoastră.

Asigurați-vă că furnizați informațiile corecte și complete în cererea dumneavoastră și că verificați cu atenție extrasul de carte funciară primit pentru a vă asigura că este conform cu cerințele și așteptările dumneavoastră, verificați dacă adresa imobilului este trecută corect. În cazul în care întâmpinați probleme sau aveți nelămuriri, este recomandat să contactați Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară sau unitatea teritorială responsabilă pentru a obține asistență suplimentară.

Concluzie: 

Extrasul de carte funciară reprezintă un document esențial pentru proprietarii de imobile, având o importanță majoră în tranzacțiile imobiliare și alte scopuri legale. Acesta oferă informații detaliate despre proprietate, drepturile de proprietate și eventualele sarcini care grevează imobilul. Obținerea unui extras de carte funciară necesită parcurgerea unor pași specifici, inclusiv pregătirea documentelor necesare, depunerea cererii și plata taxelor corespunzătoare.

Procesarea și eliberarea extrasului de carte funciară necesită timp, iar proprietarii de imobile trebuie să fie atenți la termenele și modalitățile de primire a acestuia. Este important să se urmeze procedurile corecte și să se furnizeze informații precise și complete pentru a obține un extras de carte funciară valid și autentic. Prin obținerea acestui document, proprietarii de imobile pot beneficia de siguranța juridică și informațiile necesare în gestionarea proprietății lor.

Cele mai citite articole